Online Sonuç İçin Tıklayınız.
Telefon 0 222 225 44 66
Online Sonuç
fw-1

CHECK-UP PROGRAMLARI

fw-1

LABORATUVAR HİZMETLERİ

fw-1

EVDEN NUMUNE ALMA

fw-1

LABORATUVAR İŞLETMECİLİĞİ

Check-Up detaylar
Laboratuvar Hizmetleri detaylar
Infertilite (Kısırlık Testleri) detaylar

Haberler & Duyurular

D VİTAMİNİ TESTİ NEDİR?

        D vitamini yağda eriyen bir vitamindir. İki kaynağı vardır; birincisi güneş ışığının etkisiyle deride oluşan, ikincisi ise besinlerle alınan D vitaminidir.

        Kanda D vitamini 2 şekilde bulunur: 25 Hidroksi D vitamini (25 OH D) ve 1,25 Dihidroksi D vitamini (1,25 (OH)2D) . D vitamini testi olarak daha çok kandaki 25 OH D vitamin düzeyi ölçülür.

       D vitamininin kandaki düzeyi 30 ng/ml olmalıdır. 20-30 ng/ml arasındaki değerler D vitamini yetersizliği, 20 ng/ml nin altındaki değerlerde D vitamini yetmezliği olarak tanımlanır.

       D Vitamin Eksikliği Belirtileri

 • Kas ve kemik ağrıları
 • Obezite
 • Uyuklama ve sürekli yorgunluk
 • Depresyon
 • Sık gribe yakalanma
 • Baş terlemesi     

       D Vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklarda Gözlenir?

 • Osteoporoz
 • Raşitizm
 • Otoimmun hastalıklar
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Nörodejeneratif hastalıklar
 • Kanser
 • Diyabet ve kalp hastalığı

        D vitamini testi laboratuvarımız bünyesinde çalışılmakta olup, aynı gün sonuç verilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen laboratuvarımıza başvurunuz.        

Simgelab - 18.12.2017 Detaylar »
HIV/AIDS TANISI

        HIV (Human Immunodeficiency Virus) için yapılan testler, AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) hastalığına sebep olan HIV veya bu viruse karşı vücüdumuzun verdiği yanıtın serumda arandığı testlerdir.

        HIV üç yolla bulaşabilmektedir:

 • Cinsel yolla (%80-85)
 • Kan ve kan ürünleri ile (%10-15)
 • Anneden bebeğe (%3-5)

        Tanıda, kişinin şüpheli temas öyküsü ve zamanına göre en duyarlı ve en özgül test seçilir.

 1. HIV p24 Antijeni: Şüpheli cinsel ilişkiden sonra en erken sonuç almak için kullanılan bir testtir. HIV bulaşmış ise 15-45 gün arasında saptanabilir. Şüpheli temastan sonra geçen süre ne kadar fazla ise duyarlılığı o kadar yüksektir. Bir hastada HIV p24 antijeni pozitif bulunduğunda teyit için mutlaka HIV RNA bakılmalıdır.
 2. HIV Antikor       : Rutinde sıklıkla kullanılan diğer bir laboratuvar testi Anti HIV 1-2 antikot testidir. WHO(Dünya Sağlık Örgütü) raporuna göre 90. günden sonra yapılan HIV testi, kesin sonuç olarak kabul edilmektedir.
 3. HIV RNA           :  PCR yöntemi ile kanda virusun genetik materyalinin arandığı testtir. Temastan sonra 3-30 gün arasında tespit edilebilir.

        HIV RNA ve HIV Antikor Westernblot testleri tarama ve tanı testleri olmayıp, sadece pozitif olan hastaların teyidinde ve takibinde kullanılan testlerdir.

        Önerilen uygulama, p24 antijen testini 20-21. günde; antikor testini de 3. ayda yaptırmaktır. Nadiren, antikor gelişimi geciken vakalarda 6. ayda da test yapılması önerilebilir.

        SİMGE TIP LABORATUVARINDA HIV TESTLERİ

         Laboratuvarımız bünyesinde HIV için gerekli görülen tüm testler uygulanmaktadır. Bünyemizde çalışılan ve hastalarımıza 2 saatte sonuç verdiğimiz HIV COMBO Testi ile şüpheli vakalarda kısa sürede netice sağlanmaktadır. 

        HIV COMBO Testi p24 antijen ve antikor testlerinin birleştirilmiş şeklidir. Şüpheli temastan sonra 21. günde ortalama duyarlılık %96 dır.

        Ayrıca sonuç teyidi ve tespidi kapsamında VİDAS sistemleriyle de sonuç elde edilebilir.

Detaylı bilgi için lütfen laboratuvarımızla iletişime geçiniz.

Simgelab - 14.12.2017 Detaylar »
NON-INVASIVE PRENATAL TEST

     Non-invasive (girişimsel olmayan) prenatal (doğum öncesi) test, hamile bir kadında, doğum öncesi fetüsün(anne karnındaki bebek) genetik durumunun kontrol edilebileceği bir testtir.

     Tüm gebeliklerde ilk üç aylık dönemde ikili ve üçlü tarama testi olarak bilinen testler yoğun olarak kullanılmaktadırlar. Bu testler %80-85 doğrulukla risk raporlamaktadırlar.

       İkili ve üçlü tarama testleri yapıldığında eğer fetüste yüksek genetik risk saptanırsa CVS (Koryon Villus Örneklemesi) ve Amniyosentez gibi invaziv (girişimsel) testler önerilmektedir. Bu testler >%99 oranında doğrulukla son derece güvenilir sonuçlar vermektedir. Ancak yaklaşık binde beş (%0.5) oranında düşüğe neden olabilmektedirler.

          SİMGE TIP LABORATUVARINDA NON-INVASIVE PRENATAL TEST

      Laboratuvarımızın hizmetinize sunduğu prenatal testimizde, sadece annenin kolundan alınan 10 ml. kan örneğiyle işlem gerçekleştirilmektedir. 7-10 iş gün içerisinde sonuçlar hastalarımıza, orjinal sonuç raporu olarak, iletilmektedir. %100 sensitivite ve %99.9 spesifite ile EVET ya da HAYIR niteliğinde sonuç paylaşılır; risk analizi raporlanmaz. İkiz gebeliklerde, tüp bebek hamileliklerinde, donasyonlarda, akraba evliliklerinde, taşıyıcı anne gebeliklerinde kolayca kullanılan  non-invaziv prenatal testimiz ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

         NON- İNVAZİV PRENATAL TESTİMİZİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ NEDİR?

         Hamilelik esnasında fetüse ait fetal DNA parçacıkları plesantadan anne kanına geçer, Fetal fraksiyon denien bu parça DNA lar anne kanında dolaşırlar.

      Prenatal testimizde bu fetal fraksiyonlar ayrıştırılarak, izole edilirler. Çalışılan son teknoloji ile bu parçalar birleştirilerek boydan boya (Full Sequencing Tekniği) analiz edilirler.

         HANGİ KROMOZOM BOZUKLUKLARI İNCELENİR?

         Trizomi 21    : Down Sendromu

         Trizomi 18    : Edwards Sendromu

         Trizomi 13    : Patau Sendromu

         Monozomi X: Turner Sendromu

         Trizomi X     : Triple X Sendromu

         XXY             : Kleinfelter Sendromu

         XYY             : Jacobs Sendromu

         Non-invasive Prenatal Testimiz ile ilgili bilgi almak için lütfen laboratuvarımızla iletişime geçiniz.

 

 

Simgelab - 14.12.2017 Detaylar »
DRUG ABUSE (UYUŞTURUCU TARAMA PANELİ)

               Laboratuvarımız bünyesinde Drug Abuse( uyuşturucu tarama paneli) testi 12 etken madde olarak çalışılmaya başlanmıştır. Sonuçlar aynı gün teslim edilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen laboratuvarımıza danışınız.

Simgelab - 28.11.2017 Detaylar »

Makaleler | +Tümünü Gör