Online Sonuç İçin Tıklayınız.
Telefon 0 222 225 44 66
Online Sonuç
fw-1

CHECK-UP PROGRAMLARI

fw-1

LABORATUVAR HİZMETLERİ

fw-1

EVDEN NUMUNE ALMA

fw-1

LABORATUVAR İŞLETMECİLİĞİ

Check-Up detaylar
Laboratuvar Hizmetleri detaylar
Infertilite (Kısırlık Testleri) detaylar

Haberler & Duyurular

CORONAVİRUS (2019 - nCov)

   29 Aralık 2019 da, Çin in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. 

  Deniz ürünleri ve çeşitli yabani, vahşi canlı hayvan satan bir markette çalışan dört kişide ve markete gelen çok sayıda kişide pnömoni (akciğer enfeksiyonu) oluştu. Coronavirus ailesinde yeni bir farklı virus olduğu 7 Ocak 2020 de belirlendi. (SARS - 2002 de, MERS 2012 de tanımlanan Coronaviruslardı.) 23 Ocakta 571 kişide 2019-nCov enfeksiyonu kanıtlandı. 

  Coronaviruslar, birçok hayvan türünde enfeksiyon yaparlar. Antijenik değişimle zaman içinde insana bulaşma özelliği kazanırlar.

  2019 Coronavirusun kuluçka süresi 2-14 gündür. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ilk belirtilieridir. Solunum yolu ile bulaşır. Bulaşma, korunma yolları influenza (grip) virusları ile aynıdır. Gıdalarla bulaşma görülmemiştir.

Simgelab - 30.01.2020 Detaylar »
Influenza (Grip Virusu) nedir, nasıl bulaşır, tanısında hangi yöntemler kullanılır?

   Influenza viruslarının (RNA virüsü) A, B ve C olmak üzere 3 tipi vardır.

  Diğer viruslar gibi mutlak hücre içinde yaşayarak enfeksiyon yaparlar. Influenza virusları, insanda, memelilerde, kuşlarda hastalık oluşturabilirler.

  Glikoprotein yapısında H (Hemaglutinin) ve N (Nöraminidaz) antijenleri vardır. H ve N harfleri ile simgelenir ve numaralanır. Influenza A, H1 N1 (domuz gribi) H5N1 (kuş gribi) ve H3N2, H2N2… Küçük antijenik değişim (antijenik drift) ve epidemilere (salgın) veya büyük antijenik değişim (şift) ile pandemilere (dünya çapında salgınlara) neden olurlar.

  Influenza A’ nın Önemli Serotipleri; Influenza A, epidemi pandemi, Influenza B epidemi, Influenza C daha stabildir.

  Influenza A ve B Testi

  Hızlı bir immunoassay testi ile (Flu A ve B) influenza A ve B ayrıntılı tanısına yardımcı olunabilmektedir. Burun veya nazofaringeal eküvyon çubuğu ile alınan sürüntü yıkama örneklerinde A ve B nükloprotein antijenlerinin immunokromatografik analizini yapan hızlı bir testtir.

  Tanı genellikle belirtilere bağlı klinik verilerin değerlendirilmesi ile hekim tarafından yapılır.

  Mikrobiyoloji, klinik tanıya destek verir. Kesin tanı, solunum sekresyonlarında hücre kültürü; moleküler yöntemler ve immunodiyagnostik testlerle desteklenir.

  Bulaşma, hapşırma ve öksürme sırasında etrafa yayılan damlacıklar ile bulaşır. Viruse bulaşmış eşyalar, mendiller, eller yakın temasla yayılır. Solunum sisteminin mukoza hücrelerinde tutunan viruslar, hücre içine girerek çoğalır, hücrelere enerji ve protein sentezleterek yayılırlar. Alt solunum sistemine (akciğer) yayılması ile pnömoniye neden olabilirler.

  Korunmada, kirlenmiş objelerle temasda olmama, el yıkama, kalabalık, infeksiyonlu kişilerden uzakta durma, maske kullanma önemlidir. Kuluçka süresi ortalama 1-4 gündür. Trivalan aşı ile korunabilmek mümkündür. Aşı bir önceki grip sezonuna ait iki influenza A ve bir B serotipi içerir.

Simgelab - 24.01.2020 Detaylar »
D VİTAMİNİ TESTİ NEDİR?

        D vitamini yağda eriyen bir vitamindir. İki kaynağı vardır; birincisi güneş ışığının etkisiyle deride oluşan, ikincisi ise besinlerle alınan D vitaminidir.

        Kanda D vitamini 2 şekilde bulunur: 25 Hidroksi D vitamini (25 OH D) ve 1,25 Dihidroksi D vitamini (1,25 (OH)2D) . D vitamini testi olarak daha çok kandaki 25 OH D vitamin düzeyi ölçülür.

       D vitamininin kandaki düzeyi 30 ng/ml olmalıdır. 20-30 ng/ml arasındaki değerler D vitamini yetersizliği, 20 ng/ml nin altındaki değerlerde D vitamini yetmezliği olarak tanımlanır.

       D Vitamin Eksikliği Belirtileri

 • Kas ve kemik ağrıları
 • Obezite
 • Uyuklama ve sürekli yorgunluk
 • Depresyon
 • Sık gribe yakalanma
 • Baş terlemesi     

       D Vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklarda Gözlenir?

 • Osteoporoz
 • Raşitizm
 • Otoimmun hastalıklar
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Nörodejeneratif hastalıklar
 • Kanser
 • Diyabet ve kalp hastalığı

        D vitamini testi laboratuvarımız bünyesinde çalışılmakta olup, aynı gün sonuç verilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen laboratuvarımıza başvurunuz.        

Simgelab - 18.12.2017 Detaylar »
HIV/AIDS TANISI

        HIV (Human Immunodeficiency Virus) için yapılan testler, AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) hastalığına sebep olan HIV veya bu viruse karşı vücüdumuzun verdiği yanıtın serumda arandığı testlerdir.

        HIV üç yolla bulaşabilmektedir:

 • Cinsel yolla (%80-85)
 • Kan ve kan ürünleri ile (%10-15)
 • Anneden bebeğe (%3-5)

        Tanıda, kişinin şüpheli temas öyküsü ve zamanına göre en duyarlı ve en özgül test seçilir.

 1. HIV p24 Antijeni: Şüpheli cinsel ilişkiden sonra en erken sonuç almak için kullanılan bir testtir. HIV bulaşmış ise 15-45 gün arasında saptanabilir. Şüpheli temastan sonra geçen süre ne kadar fazla ise duyarlılığı o kadar yüksektir. Bir hastada HIV p24 antijeni pozitif bulunduğunda teyit için mutlaka HIV RNA bakılmalıdır.
 2. HIV Antikor       : Rutinde sıklıkla kullanılan diğer bir laboratuvar testi Anti HIV 1-2 antikot testidir. WHO(Dünya Sağlık Örgütü) raporuna göre 90. günden sonra yapılan HIV testi, kesin sonuç olarak kabul edilmektedir.
 3. HIV RNA           :  PCR yöntemi ile kanda virusun genetik materyalinin arandığı testtir. Temastan sonra 3-30 gün arasında tespit edilebilir.

        HIV RNA ve HIV Antikor Westernblot testleri tarama ve tanı testleri olmayıp, sadece pozitif olan hastaların teyidinde ve takibinde kullanılan testlerdir.

        Önerilen uygulama, p24 antijen testini 20-21. günde; antikor testini de 3. ayda yaptırmaktır. Nadiren, antikor gelişimi geciken vakalarda 6. ayda da test yapılması önerilebilir.

        SİMGE TIP LABORATUVARINDA HIV TESTLERİ

         Laboratuvarımız bünyesinde HIV için gerekli görülen tüm testler uygulanmaktadır. Bünyemizde çalışılan ve hastalarımıza 2 saatte sonuç verdiğimiz HIV COMBO Testi ile şüpheli vakalarda kısa sürede netice sağlanmaktadır. 

        HIV COMBO Testi p24 antijen ve antikor testlerinin birleştirilmiş şeklidir. Şüpheli temastan sonra 21. günde ortalama duyarlılık %96 dır.

        Ayrıca sonuç teyidi ve tespidi kapsamında VİDAS sistemleriyle de sonuç elde edilebilir.

Detaylı bilgi için lütfen laboratuvarımızla iletişime geçiniz.

Simgelab - 14.12.2017 Detaylar »

Makaleler | +Tümünü Gör