Online Sonuç İçin Tıklayınız.
Telefon 0 222 225 44 66
Online Sonuç

İnfertilite

Evli bir çiftin bir yıl içerisinde herhangi bir korunma  yöntemi  kullanmaksızın hamileliği gerçekleştirememesidir.


İnfertilite Testleri

Çocuk sahibi olamayan çiftlerde erkek infertilitesinin araştırılması için en sık yapılan test spermiyogramdır. Ayrıca Kadın Doğum Uzmanları tarafından bir tedavi yöntemi olarak uygulanan intrauterin  inseminasyon  (aşılama) için gerekli olan sperm hazırlaması laboratuarımızda yapılmaktadır. Hasta ve hekimin doğru yönlendirilmesi açısından çok önem taşıyan bu testler  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun ve geçerli kalite kontrol yöntemleri kullanarak bu konuda deneyimli kişilerce titizlikle yapılmalıdır.

Örnek Alınması
3-5 günlük cinsel perhiz sonrası örnek alınmalıdır. Örnek verilmesi için laboratuarımızda uygun ortam vardır. Laboratuvar dışında örnek alındığında  vücut sıcaklığında en geç 30 dk içinde ulaştırılmalıdır. Örneğin alınma zamanı ve örnek kaybı olup olmadığı bildirilmelidir.

Testin Yapılışı
Laboratuarımızda videomikroskobi ve bilgisayar algoritması teknolojisi ile güvenilir, doğru ve otomatize edilmiş semen analizi yapılmaktadır. Semenin sayı, hareket özellikleri ve morfolojisi WHO ve Kruger kriterlerine göre değerlendirilmektedir. PC bağlantısı ile detaylı hasta takibi ve arşivleme yapılmaktadır. V sperm yazılımı ile video ve resim kayıdı yapılır. Yüksek, düşük ve negatif kontrol çalışması ve kalibrasyon ile çalışmaların doğruluğu ve güvenilirliliği devamlı denetlenmektedir.