Online Sonuç İçin Tıklayınız.
Telefon 0 222 225 44 66
Online Sonuç

Laboratuvar Hizmetleri

Biyokimya Testleri
 • Total Protein
 • Albümin
 • Protein Elektroforezi
 • Elektrolitler (Na, K, Cl)
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 
Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST
 • ALT
 • ALP
 • GGT
 • Total Bilirübin
 • Direkt Bilirübin
 • Albumin
 
Lipid-Ateroskleroz Paneli
 • Total Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • Trigliserid
 • Apolipoprotein A1
 • Apolipoprotein B
 • Lipoprotein (a)
 • Homosistein
 
Böbrek Fonksiyon Testleri
 • BUN
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Kreatinin Klirensi
 
Hormonlar
 • Kortizol
 • Parathormon
 • Growth hormon
 • Epinefrin
 • Norepinefrin
 
Tiroid Hormonları
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH 
 • Anti-Tg
 • Anti-TPO
 • TSH Reseptör Antikoru
 
Üreme Hormonları
 • Estradiol (E2)
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • Testosteron
 • DHEA-SO4
 
Tümör Belirteçleri
 • PSA (total)
 • PSA(serbest)
 • CEA
 • AFP
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CA 125
 
Romatizmal Hastalıklar ve Bağışıklık
 • Antinükleer antikor
 • Anti ds-DNA
 • ENA Profili
 • Antistreptolizin O (ASO)
 • C-Reaktif Protein (CRP)
 • Romatoid Faktör (RF)
 • Anti - CCP
 • Sedimantasyon  Hızı
 • IgG total,subgruplar
 • IgA
 • IgM
 
Kan Sayımı
 • Hemogram
 • Lökosit sayımı
 • Retikülosit
 • Kan grubu
 
Anemi Paneli
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Folik asit
 • Hemoglobin elektroforezi
 
Koagulasyon Testleri
 • Protrombin Zamanı (PT,INR)
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Fibrinojen
 • D-dimer
 
Hepatit Paneli
 • Anti  HAV-IgM
 • Anti  HAV-IgG (total)
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBc Total
 • HBe Ag
 • Anti HBe
 • Anti HCV
 •  Anti HIV ½ + p24 antijeni (DUO test)
 
Serolojik ve TORCH Grubu Testler
 • Toksoplasma  IgG
 • Toksoplasma  IgM
 • CMV  IgG
 • CMV  IgM
 • Rubella  IgG
 • Rubella  IgM
 
Allerji Paneli
 • Total IgE
 • Inhalant alerjenler
 • Gıda Allerjen Paneli
 • Eozinofil katyonik protein
 • Spesifik IgE’ler…
 • Total Eozinofil
 
İlaç Analizleri
 • Fenitoin (Epdantoin)
 • Fenobarbital (Luminal)
 • Karbamazepin (Tegretol)
 • Valproil asit (Depakin)
 • Digoksin
 • Lityum