Online Sonuç İçin Tıklayınız.
Telefon 0 222 225 44 66
Online Sonuç

HABER DETAYLARI

COVİD-19 / SARS COV-2 (Eylül 2020 Bilgilendirme) - COVİD-19 ANTİKOR TESTİ 10.09.2020

        Covid-19 enfeksiyonunda son 5 ayı geride bıraktık. Birinci dalgayı kontrol altına alırken, ağustos ayında tekrar pozitif olgu sayılarında ve bazı illerde yükselmeler yaşıyoruz. O nedenle virüs-bulaşma-klinik-laboratuvar tanı ve korunma başlıklarını kısaca özetlemekte yarar gördük.

Covid-19,
2-14 günlük kuluçka süresini (ortalama 8 gün) takiben grip benzeri belirtiler ile başlayan bir dizi klinik tablo ile süregelmektedir.
Belirti vermeden geçirenler dışında, sağlık kuruluşlarına başvurudaki sıklığa göre sırasıyla belirtiler ve şikayetler şöyle sıralanabilir; ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, halsizlik, kas/eklem ağrıları, baş ağrısı, ishal, tat ve koku almada bozulmalar. Hastaneye başvuran hastalarda ilk sıradaki belirti/yakınma ateş olmaktadır. Burada ateş ölçmenin önemini görmekteyiz. 
 
Laboratuvar Tanı (Biyokimya)
Kan tetkikinde; CRP, LDH(laktikdehidrogenaz), troponin, D-Dimer, ferritin, CK(kreatinin fosfokinaz) değerlerinde yükselme, hemogramda(kan sayımı) lenfosit sayısında %83 oranında azalma görülebilir.
Akciğer grafisinde, akciğer tomografisinde; tipik pnömoni(zatürre) görüntüsü ortaya çıkabilmektedir.
Yukarıdaki belirtilere, nörolojik bulgular, pnömoni, solunum yetmezliği, bilinç bulanıklığı, yaygın vücut ağrıları, göz, kalp, damar sistemine ilişkin bulgular (tromboz-emboli) ve çoklu organ yetmezliği eklenebilir.
Bulaşma;
Temelde bulaşma solunum sistemi yolu ile olmaktadır. Öksürük, aksırık, yüksek sesle konuşma ile damlacık aracılığı ve aerosol(daha küçük partiküller) ile virüs bulaşabilmektedir. Taşıma ve bulaştırmanın belirti vermeyen taşıyıcılar tarafından da olduğu bilinmektedir. Bu nedenle; MASKE + MESAFE + HİJYEN Eller başta olmak üzere hijyen(el dezenfeksiyonu) üçlüsü vazgeçilmez bir korunma yoludur.
 
Laboratuvar Tanı (Mikrobiyoloji)
Covid-19, PCR(Polymerase Chain Reaction – Polimeraz Zincir Reaksiyonu) (RNA-RT-PCR) belirtiler çıkmadan ve ilk belirtiler çıktıktan sonra doğrudan klinik sürüntülerde (burun-boğaz) pozitifleşmektedir. Tanıda çok değerlidir. 
 
Covid-19 Antikor testleri, geçirilmiş ve halen geçirilmekte olan virüse karşı ortaya çıkan IgM (erken oluşur) ve IgG türü antikorları saptamaktadır.
(IgM+IgG) Total arandığında pozitiflik daha yüksektir. 7.günden sonra IgM, 2.haftadan sonra da IgG antikorları kan serumu ve plazmada gösterilebilir.
Covid-19 ile karşılaşma sonucu antikor oluşumunu gösteren testler; kan, serum ve plazma örneklerinde çalışılır. (Diğer vücut sıvılarında çalışılmaz.)
Laboratuvarımızda, Covid-19 (SARS CoV-2) antikorları 2 farklı yöntemle çalışılabilmekte ve aynı gün içerisinde sonuçlanmaktadır.
Hızlı kromatografik kart test: Kalitatif olarak, IgM ve IgG antikorlarını ayrı ayrı saptamaktadır.
ELİSA testi: AntiSARS CoV-2 antikorlarını pozitif ve negatif olarak verir.
 

 


DİĞER HABER BAŞLIKLARI

  GİZLİLİK POLİTİKAMIZ   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA   COVİD-19 / SARS COV-2 (Eylül 2020 Bilgilendirme) - COVİD-19 ANTİKOR TESTİ   CORONAVİRUS (2019 - nCov)   Influenza (Grip Virusu) nedir, nasıl bulaşır, tanısında hangi yöntemler kullanılır?   D VİTAMİNİ TESTİ NEDİR?   HIV/AIDS TANISI